• Webs Municipals  

Inici Notícies Amposta presenta un pressupost de 30,3M€

Amposta presenta un pressupost de 30,3M€

Adam Tomàs: “És un pressupost centrat en l’atenció a les persones, amb un increment important de la inversió social, educativa i de reactivació econòmica”

publicat el 21/12/2020

Amposta presenta un pressupost de 30,3M€

.– "Un pressupost centrat en l’atenció a les persones, amb
un increment important de totes les partides de caire social i reactivació
econòmica, el manteniment de les partides culturals i esportives, i una important
retallada, de sortida, de les partides vinculades a les activitats festives". Així ha
sintetitzat l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, el pressupost per al 2021 que el
plenari de l’Ajuntament portarà a debat i aprovació el proper dilluns 28 de
desembre. Uns comptes que sumen un total de 30.319.000 euros i que
s’incrementen un 6,36% respecte el 2020. Aquest increment, tal i com ha explicat
Tomàs, està vinculat principalment, "a l’aposta a la reactivació econòmica vinculada
a inversions que plantegem en aquest pressupost i és que incloem unes inversions
de més de 7,6 milions d’euros, a executar en diferents anualitats i a finançar amb
un préstec de 6 milions d’euros, 500.000 euros de recursos propis i 1,14 milions
d’euros de subvencions".
Pel que fa als ingressos, destaca la davallada del 5,36% del capítol de taxes,
preus públics i altres ingressos, de 250.000 euros, vinculada a la davallada
d’activitat produïda per la covid-19, "una baixada que no queda compensada per
l’increment del capítol d’impostos directes que ja vam plantejar en aprovar les
ordenances, que suposa el 2,09%". "El sí que ens permet mantenir el nivell
d’activitat quant a ingressos són, per una banda, el préstec de 6 milions d’euros
que tenim previst sol·licitar i l’increment del capítol de transferències de capital, del
95,6%, és a dir, de les subvencions que rebrem d’administracions superiors",
explica l’alcalde. Quant a les despeses, en el capítol de Personal l’alcalde destaca la
davallada de l’1,66%, de prop de 193.000 euros; l’increment del 4,35% de les
despeses corrents en béns i serveis i l’increment del 12,85% en les transferències
corrents, és a dir, en ajuts i subvencions a la ciutadania i les entitats del municipi.
En el repàs dels principals eixos, l’alcalde ha destacat diferents accions per
àmbits:
Serveis al Territori
 Increment del 110% del manteniment de la via pública: de 205.700€ a
426.500€
 Creació partida de 20.000€ per a polígons industrials
 Incorporació de 200.000€ en renovació de clavegueram
 Increment del 38% la despesa en manteniment d’edificis municipals: de
46.800 € a 64.600 €
Educació
nota de premsa
Podeu contactar amb nosaltres al 680247127 o al correu vadell@amposta.cat
 Increment del 33% dels edificis educatius: 38.000 € a 50.500 €
 Manteniment de les partides de subvencions a centres i ampes: 40.000 €
 Incorporació ajuts per iniciar el projecte de socialització de llibres: 40.000 €
 Monitors/es de menjador per a infants de Necessitats Educatives Especials:
40.000€
 Inversió de 50.000€ al pati del Consol Ferré.
 Es mantenen les beques a l’Excel·lència als Estudis: 50.000 €
Serveis Socials i Drets a la Ciutadania
• Es doblen les ajudes d’urgència social: de 40.000 € a 80.000 €
• Increment del 100% del SAD: de 90.000 € a 180.000 €
• Increment del 25% del TAD: de 60.000 € a 75.000 €
• Increment del 75% la inversió en projecte d’habitatge públic: de 88.823 € a
155.313 € – s’incorporen 17 habitatges més amb convenis amb Habitat3 i
Sareb
• Es duplica el projecte de Salut bucodental amb Creu Roja: de 6.000 € a
13.000 €
• Projecte Amposta Ciutat Diversa: 5.000 €
Comerç, Empresa i Turisme
• 100.000 € a ajuts a empreses i persones autònomes covid-19
• Increment del 50% les despeses de promoció comercial, turística i
empresarial: de 120.000 € a 180.000 € - creant una partida de 30.000 € per
al Turisme Esportiu
• Increment de 12,5% dels ajuts a l’emprenedoria: de 40.000 € a 45.000 €,
incorporant ajudes a aquelles persones autònomes que facin ús d’espais de
coworking
Joventut i Participació Ciutadana
 100.000 € per a ajudes a les empreses i entitats de lleure per a la realització
d’activitats d’estiu, Pasqua i Nadal
 Increment del 133 % de les activitats en Joventut i Participació Ciutadana: de
15.000 € a 35.000 € en activitats
Medi ambient, sostenibilitat i entorn natural
 25.000 € d’Horts Socials
 16.000 € a activitats de millora del medi ambient i fer d’Amposta una ciutat
més sostenible
 941.000 € de l’última fase de l’enllumenat
 150.000 € per a la recuperació de la Val de Zafán
nota de premsa
Podeu contactar amb nosaltres al 680247127 o al correu vadell@amposta.cat
Cultura, Festes i Esports
 Es manté la despesa en Cultura (teatre, Festicam,...) i es redueixen les
partides vinculades a Festes en un 50% passant de 400.000 € a 200.000 €
 En el capítol de subvencions es creix un 12% passant de 2,5 a 3 milions
d’euros incrementat el suport a les entitats culturals, festes i esports
 Es mantenen les partides de suport d’activitat d’entitats i increment en un
90% la partida de manteniment d’edificis esportius: 64.250 € a 122.750 €)
Inversions
Adquisició equips processos informació 78.000,00
Programa gestió documental integral i integrat i plataforma tramitació electrònica 738.200,00
Millora pavelló 1 d’octubre 200.000,00
Substitució i millora clavegueram 400.000,00
Repavimentació vies públiques 718.206,23
Urbanització Avinguda Generalitat 400.000,00
Urbanització espai Pavelló Esportiu 100.000,00
Adequació sostre i grades Camp Futbol 75.000,00
2na fase rehabilitació mercat municipal 750.000,00
Obres adequació nou pati Consol Ferré 200.000,00
Obres rehabilitació edifici Biblioteca 1.147.000,00
Equipament i mobiliari FabLab 250.000,00
2a fase obres adequació zones verdes 180.000,00
construcció nínxols cementiri municipal 80.000,00
Equipament i mobiliari casal cívic gent gran 165.000,00
Mobiliari oficina 18.000,00
Nova fase rehabilitació esglèsia poble nou 15.000,00
2n fase adequació antiga oficina turisme 38.000,00
Adquisició bens immobles 311.100,00
Urbanització zona grau 785.885,34
Urbanització Alcalde Palau 24.576,00
FEDER 2020 subst. Zona valletes, polígon tosses i oriola i zona cementiri 941.695,67
Horts socials 25.000,00
7.640.663,24

AMPOSTA RÀDIO (Ajuntament d´Amposta) · Carrer Palau i Quer (caselles Mercat) · 43870 AMPOSTA · 977 70 21 44 · | radio@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de les notíciesRSS de les notícies