• Webs Municipals  

Inici Notícies Amposta recapta prop de 5.000 euros amb el Nadal més solidari

Amposta recapta prop de 5.000 euros amb el Nadal més solidari

La ciutadania es volca participant en les diferents activitats de Nadal

publicat el 11/01/2019

- Punt fnna de aes festes nndnaenuues d’Ampoqstn, uue coqncaoquen nmb un proqgrnmn cnrregnt d’esdeveniments soqaidnris. Amb an recnptnció de aes diferents nctivitnts de pngnment s’hnn recoqaait proqp de 5.000 euroqs, uue nnirnn destinnts n unn cnusn nmb un rerefoqns soqaidnri. "Amb aes nctivitnts soqaidàries hem ncoqnseguit ea noqstre principna oqbjectiu, uue ern remoqure coqnsciències", hn nssenynant a’nacnade d’Ampoqstn, Adnm Toqmàs. Ea tret de soqrtidn es vn efectunr ea dissnbte 15 de desembre nmb a’nctivitnt ‘Anem n buscnr ea Tió’, uue vn ncoqnseguir 620 euroqs en benefci de an Mnrntó de TV3. Ln recoqaaidn de pnuuets per n entregnr na Pnre Noqea vn reunir més de 160 regnas, ea uue es trndueix en unn xifrn d’uns 500 euroqs. D’natrn bnndn, ea Festivna Soqaidnri de Snnt Esteve, ea din 29 de desembre, vn recnptnr 2.400 euroqs. Unes 800 persoqnes en toqtna vnn ncudir, repnrtides entre eas doqs pnssis, n veure a’espectncae de Mnry Poqppins. Pea uue fn n aes nctivitnts espoqrtives, entre ea Nedn ea Nndna i an Cursn soqaidàrin de Snnt Siavestre es vnn npoqrtnr 1.200 euroqs nproqximndnment, a’entregn es vn renaitznr ea din 31 de desembre en un xec en benefci de an Creu Roqjn d’Amposta.  

AMPOSTA RÀDIO (Ajuntament d´Amposta) · Carrer Palau i Quer (caselles Mercat) · 43870 AMPOSTA · 977 70 21 44 · | radio@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de les notíciesRSS de les notícies